>
Image

Pencapaian Hospital

Pencapaian Hospital Kota Marudu

PENCAPAIAN

Hospital Kota Marudu
Penganugerahan 2nd Best Overall Hospital Perfomance (Seluruh Malaysia) pada tahun 2014 bagi perkhidmatan yang dipantau melalui Hospital Performance For Accountability (HPIA) dan KPI Perkhidmatan Klinikal Program Perubatan.
Mendapat Pensijilan Penuh “Good Manufacturing Practice” (GMP) No. Sijil : 78-H117-0054821 bermula 21.09 .2016 hingga 20 . 09 . 2019.
Mendapat Pensijilan Penuh WHO UNICEF BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE GLOBAL CRITERIA bermula pada 11.11.2017 hingga 10.11.2020.
Johan Pertandingan Anugerah Inovasi peringkat Negeri Sabah Kategori Perkhidmatan. Telah mewakili Negeri Sabah ke Pertandingan Inovasi Peringkat Kebangsaan kategori Perkhidmatan pada tahun 2018.
Energy Management Gold Standard (Gold Standard Level : 1 STAR) Bermula 01.10.2017 – 30.09.2019.
Anugerah Best HPIA Performance 2018 Bagi Kategori Hospital Tanpa Pakar.
Pensijilan EKSA (Kategori BAIK) bermula 15.3.2019 hingga 14.3.2021.
Pensijilan Akreditasi Edisi 5 bermula 11.10.2019 hingga 21.10.2020.
Pensijilan Pematuhan “GOOD MANUFACTURING PRACTICE” ( GMP ) bermula 12.5.2020 hingga 11.5.2023.
Pensijilan Pematuhan “HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT” ( HACCP ) bermula 12.5.2020 hingga 11.5.2023.

 

HOSPITAL KOTA MARUDU KE ARAH

Pensijilan
PENILAIAN 2-STAR EMGS AEMAS PADA 16 OKTOBER 2019 – 18 OKTOBER 2019 (Menunggu Keputusan).
Hak Milik Terpelihara © 2021 Hospital Kota Marudu.

Tarikh kemaskini: 26 November 2021

Penafian            Dasar Privasi            Dasar Keselamatan