Unit Teknologi Maklumat

Print

Pengenalan

Sebagai sebuah hospital yang dilengkapi dengan kemudahan IT, keperluan unit IT amatlah diperlukan di Hospital Kota Marudu. Namun semasa ia ditubuhkan, ia hanya dikendalikan oleh wakil-wakil IT yang telah dilantik Pengarah Hospital dikalangan kakitangan dari unit lain yang mempunyai kemahiran dalam bidang IT. Ini adalah disebabkan tiada perjawatan untuk unit IT.

Pada masa kini, pihak Hospital Kota Marudu berjaya mendapat 1 perjawatan untuk unit IT iatu Pegawai Teknologi Maklumat (PTM) F44.


Skop Perkhidmatan


Objektif


Visi Unit


Misi Unit

 

Piagam Pelanggan