>
Image

Unit Kawalan Infeksi dan Pencegahan

Unit Kawalan Infeksi dan Pencegahan

­­­­­­­Pengenalan Unit Dan Tujuan

Kawalan infeksi hospital mula beroperasi secara rasminya pada 2hb.Oktober.2010 dan merupakan satu jawatankuasa yang ditubuhkan untuk mengawal dan memantau berlakunya jangkitan silang di Hospital Kota Marudu.  Dikendalikan oleh seorang Jururawat Terlatih yang mempunyai Post Basik dalam Kawalan Infeksi dan Pencegahan.  Seorang Ketua Jururawat U32 telah dilantik sebagai Link Nurse dalam unit tersebut selain daripada lantikan Link Nurse dan Link Personal di setiap unit dan wad. Ratio bagi Jururawat Kawalan Infeksi adalah 1:100 katil rasmi hospital.

Bilik Unit Kawalan Infeksi dan Pencegahan terletak di pintu masuk sebelah kiri bangunan wad perubatan perempuan, Hospital Kota Marudu.

 

Skop Perkhidmatan

 • Lawatan Ke Wad / Unit
  • Membuat lawatan ke unit dan wad untuk memastikan semua anggota mematuhi Polisi dan Prosedur Kawalan Infeksi KKM dan Hospital.
  • Membuat teguran dan pembetulan sekiranya berlaku perlanggaran polisi oleh anggota hospital.
  • Melakukan ‘Environment Audit’ Kawalan Infeksi dan seterusnya memberikan cadangan dan saranan pembetulan bagi setiap amalan atau masalah yang ditemui/dikenalpasti semasa melakukan pemantauan.

 

 • Mengumpul Data
  • Merekod kejadian kecederaan oleh Mengumpul dan merekod data-data jangkitan nosokomial.
  • tusukan jarum /kecederaan benda tajam.
  • Merekod dan memantau kejadian/kes MRSA, ESBL, Acinetobacter dan lain-lain kes berkaitan dengan mengenalpasti punca jangkitan dan lain-lain faktor penyebab.
  • Menyediakan laporan yang lengkap berkaitan dengan perkara di atas untuk dibincangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kawalan Infeksi dan Antibiotik Hospital Kota Marudu.

 

 • ‘Environmental Swabbing’
  • Membuat ‘environmental swab’ di wad/unit jika berlaku wabak
  • Menyediakan laporan lengkap mengenai keputusan ‘environmental swab’ yang telah dibuat.
  • Menjalankan ‘environmental swab’ ulangan jika perlu.

 

 • Pemeriksaan Kantin Hospital
  • Membuat pemeriksaan kantin hospital setiap bulan bersama Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran.
  • Memastikan semua anggota / pengendali makanan kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan yang lengkap dan telah mendapat imuisasi Typhoid serta sentiasa dikemaskini.

 

 • Mengendali Pemberian Imunisasi Hepatitis B Kepada Kakitangan Yang Baru Dan Lama Yang Mempunyai Keputusan Ujian Sariangan Hepatitis B Antibodi Dengan Titre Kurang Dari 10miu/Ml
  • Mengenalpasti status imunisasi Hep B semua anggota dengan kerjasama Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran.
  • Mengatur jadual pemberian imunisasi jika perlu.
  • Mempastikan bekalan Vaksin sentiasa mencukupi dengan kerjasama pegawai farmasi yang berkenaan.

 

 • Menyediakan Pelan Tindakan Kawalan Infeksi
  • Menetapkan tarikh mesyuarat mesyuarat Jawatankuasa Kawalan Infeksi dan Antibiotik dan mesyuarat bersama ‘Infection control link nurse’.
  • Menetapkan tarikh aktitviti kawalan infeksi seperti kursus/bengkel, audit dan lain-lain yang berkaitan.

 

 • Memantau Semua Unit Dan Wad

 

Objektif 

 • Meningkatkan Perkhidmatan Kawalan Infeksi kepada anggota, pesakit dan pelanggan Hospital Kota Marudu.
 • Mengawal kejadian infeksi nosokomial melalui pemantauan yang rapi.
 • Mengurangkan kos perbelanjaan hospital dengan mengawal berlakunya infeksi di hospital.

 

Visi 

 • Unit Kawalan Infeksi dan pencegahan, Hospital Kota Marudu akan menjadi sebuah unit yang menjalankan peranan Penting di Peringkat Hospital ke arah Pencegahan dan Pengawalan Jangkitan Nosokomial dengan mengaplikasi Piawaian Kawalan Infeki yang terkini.

 

Misi 

 • Berusaha dalam memastikan program kawalan infeksi dan pencegahan dilaksanakan selaras dengan Polisi dan Garis Panduan Kawalan Infeksi, Kementerian Kesihatan Malaysia, dengan komitmen, tanggungjawab dan kerjasama dari semua anggota kesihatan dalam mengawal kejadian Infeksi Nosokomial di Hospital.

 

Piagam Pelanggan 

 • Memberi perkhidmatan dengan tepat dan mesra pelanggan.
 • Mempastikan anggota kesihatan Hospital Kota Marudu mengamalkan ‘5 moment hand hygiene’ semasa mengendalikan pesakit untuk mengurangkan kejadian jangkitan Nosokomial dengan pencapaian ≥ 90.
 • Sentiasa menjaga dan mempastikan setiap maklumat pelanggan adalah dirahsiakan.

 

 

Hak Milik Terpelihara © 2021 Hospital Kota Marudu.

Tarikh kemaskini: 29 April 2021

Penafian            Dasar Privasi            Dasar Keselamatan