Unit Rekod Perubatan

Print

Pengenalan 

Unit Rekod Perubatan mula beroperasi  di Hospital Kota Marudu  pada tahun 1994. Unit ini  dipertanggungjawabkan untuk mengurus perkara berkaitan perkhidmatan rekod perubatan bagi membantu pihak hospital memberi perkhidmatan rawatan perubatan yang cekap dan berkesan.

 

Skop Perkhidmatan 

Unit Rekod Perubatan diketuai Penolong Pegawai Tadbir Rekod Perubatan yang bertanggungjawab ke atas perkhidmatan berikut:

 

Objektif

 

Visi

Menjadikan Unit Rekod Perubatan sebagai pusat maklumat dan dokumentasi yang lengkap dan berkualiti melalui perkhidmatan yang cemerlang dan memenuhi kehendak pelanggan.

 

Misi

Membentuk satu sistem perkhidmatan rekod perubatan dan maklumat yang lebih sistematik,efisien dan berkualiti serta mengamalkan elemen penyayang,kerja berpasukan dan profesionalisma dalam budaya kerja.

 

Piagam Pelanggan